This Day in History: 1981-03-19

Funkcjonariusze MO i SB brutalnie interweniowali wobec delegatów NSZZ „Solidarność” podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, co spowodowało gotowość strajkową Związku w całym kraju.
Back to top button