This Day in History: 1846-03-01

Powstanie krakowskie: Austriacy stanęli pod Krakowem i zażądali kapitulacji miasta w ciągu 48 godzin.

Back to top button