PolitykaZe świata

Sąd Najwyższy USA jednogłośnie rozstrzyga sprawy o restytucję za Holokaust

Czy to przełomowe orzeczenie?

Amerykański Sąd Najwyższy jednogłośnie odrzucił argumenty ocalałych z Holokaustu, którzy domagali się restytucji poprzez amerykański system sądowy przeciwko Niemcom i Węgrom.

Czy stanie się to przełomowym orzeczeniem w stosunku do ustawy JUST S.447 , potocznej znanej jako ustawa o mieniu bezspadkowym? Konsekwentnie przepychana od lat przez środowiska żydowskie w postaci Deklaracji terezińskiej i uwieńczona kontrowersyjnym przegłosowanie przez aklamcję w Kongresie USA 25 kwietnia 2018 oraz podpisanej wkrótce przez prezydenta Trumpa.

Pierwsza sprawa, Niemcy przeciwko Philippowi, dotyczyła skarbu Welfów, kolekcji sztuki średniowiecznej zakupionej od Żydów przez reżim nazistowski w 1935 roku. Spadkobiercy żydowskich handlarzy dziełami sztuki domagali się od rządu niemieckiego restytucji za dzieła sztuki, które jak twierdzili, zostały sprzedane pod przymusem za cenę poniżej wartości rynkowej.

W drugiej sprawie, Węgry przeciw Simonowi, 14 osób ocalałych z Holokaustu domagało się od rządu Węgier i jego państwowej spółki kolejowej zwrotu mienia skonfiskowanego przez rząd podczas II wojny światowej.

Sąd stanął po stronie zarówno rządu niemieckiego, jak i węgierskiego, uchylając decyzje sądów niższej instancji na korzyść dwóch grup żydowskich ocalałych z Holokaustu i ich potomków.

Prawo amerykańskie generalnie stanowi, że obce państwa nie podlegają pozwom w sądach amerykańskich za działania w obrębie ich granic, wymierzone w ich własnych obywateli. Spadkobiercy argumentowali, że obie sprawy na drodze wyjątku wpisują się w prawo amerykańskie, które zabrania “przejęcia mienia z naruszeniem prawa międzynarodowego”.

Orzeczenie sądu skrytykował Jim Banks, Członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, najwyraźniej odnosząc się do ustawy JUST S.447: “Kongres wyraźnie zaznaczył, że osoby ocalałe z Holokaustu mogą ubiegać się o odszkodowanie w amerykańskich sądach, Decyzja Sądu Najwyższego to stracona szansa na zwrócenie żydowskim ofiarom niewielkiej części tego, co ukradł im nazistowski reżim.”

Przez
Jewish Insider
Źródło
Sylabus orzeczenia w PDF (ang.)

Wiemy XYZ

Niezależny portal tworzony przez indywidualistów o zbliżonych poglądach z własnym ich odcieniem, występujący pod jednym hasłem: "O Nas - Dla Nas - Przez Nas".

Inne artykuły

Back to top button