ZdrowieNasz stylZe świata

Ryzyko ponownego zakażenia SARS-CoV-2 w Austrii

Interesujący artykuł opublikowany 13 lutego 2021 w Wiley Online Library dotyczący badań przeprowadzonych w Austrii nad prawdopodobieństwem ponownego zakażenia COVID‐19 w przypadku ozdrowieńców.
Wyniki oraz płynące z nich wnioski stawiają pod wielkim znakiem zapytania zasadność szczepień przeciw wirusowi, które są oferowane ozdrowieńcom.

Biorąc również pod uwagę liczne opinie płynące z wielu stron “barykady pandemii”, liczne kontrowersje wokół powstałych szczepionek, a w szczególności firmy Pfizer zaczynają narastać obawy już nie tylko w samym obozie anty-covidowców na ile skuteczne ale przede wszystkim bezpieczne będą szczepienia dla całej populacji.

Ciekawe powinny być podobne do austriackich badań brytyjskie, zważywszy bardzo wysoki już poziom szczepień (około 15 mln populacji) przeprowadzony w Wielkiej Brytanii ich własną szczepionką firmy AstraZeneca. To powinno rzucić światło w pierwszym rzędzie na skuteczność samej szczepionki zarówno co do całej populacji w ogólnym zarysie jak i samych ozdrowieńców. Na te wyniki przyjdzie nam jednak jeszcze długo poczekać.

Brakuje tu jednolitego przekazu ze strony środowisk naukowych w formie kompromisowej z argumentacją za i przeciw. Napotykamy często przekaz skrajnych poglądów z agresywnym wręcz traktowaniem krytycznie do pandemii  nastawionych naukowców. Niepokoi również samo stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz jej zmieniający się przekaz wielokrotnie sprzeczny z pierwotnym.

Zastanawia bardzo tutaj, a jeszcze bardziej poraża stan naszej rodzimej nauki. Niewiele się o niej słyszy i trudno jest jasno oceniać co jest tego powodem. Z całą pewnością to jednak temat do głębokich analiz, którym należałoby poświęcić zupełnie odrębny rozdział pisany piórem fachowca, który jeżeli nie połamał sobie jeszcze to zapewne w dalszym ciągu łamie zęby na tym.

Autorzy publikacji:
Stefan Pilz
Ali Chakeri
John PA Ioannidis
Lukas Richter
Verena Theiler‐Schwetz
Christian Trummer
Robert Krause
Franz Allerberger

Streszczenie

Wstęp

Kluczowym pytaniem dotyczącym choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) jest to jak skuteczna i długotrwała jest odporność przeciwko tej chorobie u osób, które wcześniej były zakażone koronawirusem 2 zespołu ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2). Naszym celem było oszacowanie ryzyka ponownego zakażenia SARS-CoV-2 w populacji ogólnej w Austrii.

Metody

Jest to retrospektywne badanie obserwacyjne wykorzystujące krajowe dane dotyczące zakażeń SARS-CoV-2 z austriackiego systemu raportowania epidemiologicznego. Jako pierwotny wynik, mamy na celu porównanie prawdopodobieństwa ponownego zakażenia SARS-CoV-2 osób, które przeżyły COVID-19 z pierwszej fali (od lutego do 30 kwietnia 2020 r.) W porównaniu z prawdopodobieństwem pierwszych zakażeń w pozostałej populacji ogólnej, śledząc potwierdzone przez reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) zakażenia obu grup podczas drugiej fali od 1 września do 30 listopada 2020 r. Liczby ponownych zakażeń są wstępne, ponieważ nie można wykluczyć, że pozytywny wynik PCR w pierwszej i/lub drugiej fali mógł być fałszywie pozytywny.

Wyniki

Odnotowaliśmy 40 wstępnych ponownych zakażeń u 14 840 osób z grupy COVID-19, które przeżyły pierwszą falę (0,27%) i 253 581 zakażeń u 8 885 640 osób z pozostałej populacji ogólnej (2,85%), co przekłada się na iloraz szans (95% przedział ufności) wynoszący 0,09 (0,07 do 0,13).

Wnioski

Zaobserwowano stosunkowo niski wskaźnik ponownego zakażenia SARS-CoV-2 w Austrii. Ochrona przed SARS-CoV-2 po naturalnym zakażeniu jest porównywalna z najwyższymi dostępnymi szacunkami skuteczności szczepionek. Dalsze dobrze zaprojektowane badania nad tym zagadnieniem są pilnie potrzebne w celu poprawy decyzji opartych na dowodach dotyczących środków zdrowia publicznego i strategii szczepień.

Przez
Wiley Online Library

Artur D. Zyśk

Polak z krwi, kości i ducha zamieszkały od ponad trzydziestu lat w Wielkiej Brytanii. Opuściłem ojczyznę z wyboru serca, nikt mnie nie wyganiał, przed nikim nie uciekałem. Serve po prawej stronie z dozą liberlizmu gdzie trzeba, tolerancyjny stosunek do życia i ludzi w granicach zdrowego rozsądku.

Inne artykuły

Back to top button