This Day in History: 1633-03-14

Król Władysław IV Waza uznał formalnie Kościół prawosławny na ziemiach Rzeczypospolitej.
Back to top button