This Day in History: 1440-03-14

W Kwidzynie powstał Związek Pruski – konfederacja szlachty i miast pruskich skierowaną przeciwko krzyżakom.
Back to top button