This Day in History: 1569-03-05

Król Zygmunt II August ogłosił przyłączenie województwa podlaskiego do Korony Królestwa Polskiego.
Back to top button