This Day in History: 1929-03-20

Sejm RP przegłosował wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu byłego ministra skarbu Gabriela Czechowicza, oskarżonego o nieprawidłowe wykorzystanie państwowych nadwyżek budżetowych.
Back to top button