This Day in History: 1848-04-26

Po zbombardowaniu Krakowa przez Austriaków przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Józef Walenty Krzyżanowski podpisał akt kapitulacji miasta.

Back to top button