This Day in History: 1585-04-20

Dania, po otrzymaniu odszkodowania od Rzeczypospolitej, zrezygnowała ze swych pretensji do Piltynia w Inflantach.

Back to top button