This Day in History: 1880-04-18

Po dwuletnich zmaganiach z władzami niemieckimi o zgodę na ustawienie w Poznaniu poświęcono Złoty Krzyż (krzyż chwaliszewski).

Back to top button