This Day in History: 1596-03-18

Król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy.
Back to top button