This Day in History: 1433-04-17

Rozpoczęła się bitwa żorska, stoczona podczas wojny o sukcesję korony czeskiej.

Back to top button