This Day in History: 1809-03-17

Król Prus Fryderyk Wilhelm III nakazał przetopić polskie insygnia koronacyjne.
Back to top button