This Day in History: 1793-03-17

II rozbiór Polski: Jasna Góra skapitulowała przed wojskiem pruskim.
Back to top button