This Day in History: 1657-03-16

Potop szwedzki: mieszkańcy Krosna, przy pomocy oddziałów chłopskich ks. Mikołaja Famrcy’ego, odparli atak sprzymierzonych ze Szwedami wojsk siedmiogrodzkich księcia Jerzego II Rakoczego.
Back to top button