This Day in History: 1569-03-16

Król Zygmunt II August wydał dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony.
Back to top button