This Day in History: 1412-03-15

Król Polski Władysław II Jagiełło i król Węgier i Niemiec Zygmunt Luksemburski zawarli pokój w Lubowli.
Back to top button