This Day in History: 1656-04-12

Potop szwedzki: wojska hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy odzyskały Lublin.
Back to top button