This Day in History: 1920-03-10

Wojna polsko-bolszewicka: wojska bolszewickie rozpoczęły ofensywę na zachód.
Back to top button