This Day in History: 1943-03-09

Adolf Hitler zalegalizował aborcję na okupowanych ziemiach polskich.
Back to top button