This Day in History: 1589-03-09

Rzeczpospolita zawarła z krajami habsburskimil traktat bytomsko-będziński, na mocy którego Habsburgowie uznali Zygmunta III Wazę za króla Polski i wielkiego księcia litewskiego.
Back to top button