This Day in History: 1000-03-07

Rozpoczął się I zjazd gnieźnieński, którego najdonioślejszym efektem było utworzenie metropolii gnieźnieńskiej, na czele której postawiono brata św. Wojciecha – Radzima Gaudentego.
Back to top button