This Day in History: 1848-03-06

Władze austriackie przyznały pełną autonomię Uniwersytetowi Lwowskiemu i zezwoliły na prowadzenie wykładów w języku polskim.
Back to top button