This Day in History: 1521-04-05

Wojna pruska: w Toruniu zostało zawarte polsko-krzyżackie 4-letnie zawieszenie broni, a spór oddano pod sąd rozjemczy cesarza rzymsko-niemieckiego Karola V Habsburga i króla Węgier Ludwika II Jagiellończyka.
Back to top button