This Day in History: 1941-03-04

Na terenach polskich anektowanych przez III Rzeszę wprowadzono Volkslistę.
Back to top button