This Day in History: 1702-04-03

III wojna północna: wojska litewskie podjęły nieudaną próbę odbicia zajmowanego przez Szwedów Wilna.
Back to top button