This Day in History: 1471-04-03

Czterej synowie zmarłego w 1454 roku księcia Bolesława IV dokonali podziału jednolitego Mazowsza na dzielnice.
Back to top button