This Day in History: 1864-03-02

Cesarz Aleksander II Romanow wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim.
Back to top button