This Day in History: 1921-04-01

Weszły do służby trałowce: ORP „Czajka”, ORP „Jaskółka”, ORP „Mewa” i ORP „Rybitwa”.

Back to top button