This Day in History: 1657-04-01

Potop szwedzki: sprzymierzone ze Szwedami wojska siedmiogrodzkie księcia Jerzego II Rakoczego ograbiły i spaliły Chęciny.
Back to top button